Anh rể máu địt quan hệ vụng trộm với Sakura Miura, quay ra tóm em vợ lôi lên lầu, phim sex nhat ban đụ cùng em vợ Sakura Miura em vợ kêu oai oái vì đang xem dở bộ phim hoạt hình, em vợ vẫn tiếp tục ở lại dọn dẹp căn bếp bừa bộn, bảo ban con bé làm bài tập một lúc mà tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm tìm cách bỏ tôi đấy để xuống với em vợ ngoại tôi, cũng chẳng biết tôi đã làm hết chưa, thấy tôi bảo xong rồi và đòi chơi game, tôi cũng ừ và để tôi bật máy tính lên, định bụng để con bé mải mê một lúc là sẽ lủi xuống nhà dưới với em vợ ngoại tôi, nhưng tôi chưa kịp xuống thì đã thấy em vợ đi lên…