Maeda Momoko vú to chịch cùng ông già cạnh nhà cu dài, cô nàng ức trong lòng lắm, mấy tháng nay cô nàng cô nàng cảm có những cái bất thường trong gia đình này, chồng bà có vẻ yêu đời hơn, ăn diện chải chuốt hơn, phim xxx chịch cô nàng Maeda Momoko nói năng ngọt ngào hơn, và dĩ nhiên là tỏ vẻ lo lắng cho cô nàng cũng quá đáng hơn, đồng thời dượng lúc nào hăng hái chở cô nàng đi nhiều hơn lúc trước, nói chung thì ít khi nào cô nàng có việc đi vắng nhà mà dượng lại có ở nhà, trong khi đó thì cô nàng cũng tỏ vẻ lẳng lơ hơn, người ngợm nở nang và hay…